Hungarian Freedom Fighters Federation Inc, San Francisco Bay Area Chapter
MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG SAN FRANCISCO-I CSOPORTJA
 
GLORIA VICTIS STATUE, IN MEMORY OF 1956
IN THE COURTYARD OF THE CALIFORNIA STATE BUILDING
505 Van Ness Ave
(ACROSS FROM CITY HALL.
Closed on weekends for tourists)
DO COME AND VISIT THE STATUE IN SAN FRANCISCO!
 
GLORIA VICTIS SZOBOR, 1956 EMLÉKÉRE
A CALIFORNIA STATE BUILDING UDVARÁN
505 Van Ness Ave
(A VÁROSHÁZÁVAL ÁTLÓSAN SZEMBEN.
Túristák számára a hétvégén zárva)
HA SAN FRANCISCO-BAN VAGY, LÁTOGASD MEG A SZOBROT!

2006 was the 50th anniversary of Hungary's fight for freedom in 1956. Click here to see the (past) events!
2006-ban ünnepeltük 1956 50. évfordulóját. Kattints ide, a (volt) helybeli események naptára itt!

50th anniversary of Hungary's 1956 Fight for Freedom in San Francisco on DVD Use Back button to return here
1956-os Szabadságharcunk 50. évfordulója San Francisco-ban DVD-n Használd a Vissza gombot ide visszatérni

lyukas zászló
1956 október 23
Gloria Victis oldalról


"Gloria Victis" statue,
in memory of 1956

(Glory to the Vanquished)
by the artist Olga Rozsa
Dedicated on Oct. 23,1986

"Gloria Victis" szobor,
1956 emlékére

(Dicsőség a Legyőzötteknek)
Rózsa Olga műve
Felállítva 1986 okt. 23

  Inscription on the base
"The Magyar spirit shall abide immortal
  and rise triumphant to redeem mankind."

  Felirat az alapon
 "A magyar szellem halhatatlan, s eljő

  megváltani még az embernemet."

  by Watson Kirkconnell
spacer


 Statue material: bronze, finished and waxed

 Approximate sizes:
 Statue height= 11ft 6in (3.5m)
 Statue at the base= 6ft wide (1.8m)
 Marble covered concrete pedestal= 
 7ft sq (2.1m sq), 2ft high (0.6m)

 
"Starting over in America"

Story of the Hungarian 56ers
Film az 56-os magyarokról
SCREENINGS
Bemutatásra került:
KCSM Public Television (Ch.60)
Thurs., Oct. 23, 2003 11 p.m.
Sat., Oct. 25, 2003 11 p.m., 2 a.m.
Thurs. Oct. 30, 2003 at midnight
DUNA TV on October 23, 2003.
2006 november 5,
San Francisco Public Library

 


The statue portrays Hungaria, the Spirit of Hungary, with arms raised to the sky and a kneeling mother who mourns the body of her fallen young. It symbolizes the idea of everlasting hope in spite of defeat.

The statue expresses the aspirations of all people in their hunger for freedom. It is a memorial to all nations defeated by brutal force, whose love of liberty and spirit must stay alive to strive to free themselves again. 


A szobor Hungáriát, Magyarország szellemi erejét karjait égnek tárva ábrázolja, és egy térdeplő anyát, aki az elesett gyermekét gyászolja. Az örökös, szünni nem akaró reményt jelképezi a vereség ellenére. 

A szobor az emberiség olthatatlan szabadságvágyát fejezi ki. A kegyetlen erőszak által eltiport nemzetek emlékműve, kiknek szelleme és szabadságszeretete életben kell maradjon, hogy ismét ki tudják vívni szabadságukat. 

 


A project of

the Hungarian Freedom Fighters Federation, Inc. San Francisco Area Chapter 
and The Honorable Ernie Konnyu, former Representative in the California State Assembly and the United States Congress
and all the San Francisco Bay Area Hungarian organizations and churches.

We will be forever grateful to Ernie, for without his help, this memorial
would have not been possible to erect.

 


Az emlékmű

A Magyar Szabadságharcos Szövetség San Francisco-i Csoportjának,
Könnyü Ernő volt Kalifornia állami majd Federális képviselőnek,
valamint az összes San Francisco környékbeli magyar egyesületek és egyházak munkájának az eredménye.

Örökre hálásak leszünk Ernőnek, mert önzetlen segítsége nélkül
az emlékmű nem jött volna létre.


Kattints rá!   ~   Click on logo for the Hungarian community website
Magyar Közösség Oldalai logo

RETURN HOME